آموزش مستند سازی

مستند سازی 🎞️

 

با دوربین تلفن همراه تون از وقایع واقعی ولی مرتبط با موضوع کلیپ تهیه کنید و برای ما بفرستید.

مثلاً می تونین از مراحل آماده سازی خونه یا مسجد محلتون برای این مناسبت فیلم بگیرید یا یک متن مصاحبه با سوالات قشنگ و مفهومی در این باره تهیه کنید و از دوستان و خانواده تون مستند تهیه کنید.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه