شرکت در پویش و جشنواره
مهلت ارسال آثار فاطمیه، تمام شد!
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان باقی مانده برای ارسال آثار
ورود
ارسال پیام
روابط عمومی سازمان‌ها
انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز است.

عضویت در هیئت علمی بازی سلام

عضویت در هیئت علمی بازی سلام

ما همواره به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی از دستاوردها و برنامه‌ها و ایده‌های خود را به هیئت علمی ارائه می‌کنیم و هیئت علمی با نظارت بر عملکرد طرح های ما ما را در تقویت برنامه ها و اهدافمان یاری می کنند.

ما میل داریم همواره خود را در مقابل ارزیابی و رصد اساتید فن قرار دهیم و از انتقادات و پیشنهادات آنان بسیار استقبال می‌کنیم و این مورد را به عنوان یکی از ارزشمند ترین فرایندهای مدیریتی خود می دانیم.

اگر شما در حیطه های مورد نیاز ما متخصص و شهیر هستید و همچنین علاقه دارید که در این خصوص با ما همکاری کنید ما در نهایت افتخار از اینکه عضو هیئت علمی رسانه تخصصی بازی سلام شوید، استقبال می‌کنیم.

همچنین اگر کسی را می شناسید که فکر می کنید می‌‌تواند در این مقام ما را یاری کند لطفاً ایشان را به ما معرفی کنید تا از ایشان به صورت رسمی درخواست شود.

لازم به ذکر است که هیئت علمی تماماً به صورت افتخاری، دانش و تجربیات خود را به بازی سلام ارزانی می دارند.