آموزش دکلمه

دکلمه

یک متن ادبی زیبا در رابطه با موضوع خواسته شده بنویسید یا از اینترنت کمک بگیرید.

حالا از زبان بدنتون کمک بگیرین و سعی کنید با مهارت و احساس هرچه تمام متن تون رو اجرا کنید.

از اجرای دکلمه تون برامون فیلم بگیرید و بفرستین.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه