257-امیر حسین سابقی فضلی-پویش خورشید کبود

dav

بخش کردن بر گه خورشید کبود برای جم شدم بچه هاهم سن خودم برای خورشید کبود.

نام: امیر حسین سابقی فضلی

شرکت به صورتی: فردی

اعضای تیم:

سن: 15
دوره تحصیلی: دوره اول متوسطه

شهر: مشهد
محله: منطقه3

معلم راهنما: آقای -حیدری

نام مرکز آموزشی: -ندارم
آدرس مرکز آموزشی: مدرسه
.
.
.

____________________________________
عنوان:پویش خورشید کبود
کد شناسه اثر: 9319
نوبت ثبت اثر:257
نام کاربر‌:
نام کاربری:
____________________________________
پویش خورشید کبود
به مناسبت فاطمیه 1399
به میزبانی: سایت بازی سلام – BaziSalam.ir
____________________________________
این صفحه با لینک (نشانی اینترنتی) اختصاصی برای این مجموعه اثر ایجاد شده است.

لینک این صفحه را برای دوستان و آشنایان‌تان ارسال کنید، تا از آثارتان بازدید کنند و این صفحه را لایک کنند.
با تشکر از “امیر حسین سابقی فضلی” برای آثار زیباشون.
امیدواریم که همیشه موفق و پیروز باشید.
اولین لایک رو من به شما تقدیم میکنم.
با احترام دبیر پویش.

____________________________________

[rwp_box id=”0″]

bazisalam
ارسال دیدگاه