233-گروه سلمانی-پویش خورشید کبود

نام شعر=جانشین احمد. یگانه فرزند نبی

نام نویسنده فاطمه سلمانی

چه کردید کافران دخت پیمبرحضرت فاطمه است

این علی است شیرخدا جانشین احمد است

آتشی بردرخانه ی امید مسلمین افروختید

چه شده؟ نکند رفته ز یاد! فاطمه یگانه فرزندنبی است

زدند تازیانه، وحشیانه، به بازوی زهرا

سیه گشت بازوی بانوی من همچو یاس کبود

پست فطرت لگدی برشکم فاطمه زد

گل جانش محسنش غنچه ناشکفته اش پرپر بشد

در جان او چه شد محسنش را چه آمد به سرطفل نادیده ی او

چه کردید با اوکه طفل علی ازمیان رفته است؟

بادستی اتشین سیلی زدند برفاطمه

اشکش اغشته به غم برزمین غلتیده است

به اوایی بلند گریه بکردو سخنی گفت

فرمودند ای پدر،یا رسول الله

برسخن فاطمه ات رنگ دروغ پاشیدند

چه کردید کافران برامیر و مولای من

زجردادید، رنجاندید جانشین احمدم را

دخترطاهره ی پیغمبرم را

چه کردید برعلی برفاطمه برآل احمد؟

که لعنتن تاقیامت همچو سایه پشتتان باد.

نکته=هردوخط یک بیت چون نمیشدهرمصرع جلوی هم نوشت.

نام: گروه سلمانی

شرکت به صورتی: تیمی

اعضای تیم:

  • فاطمه سلمانی-16ساله-نویسنده شعر-نقاشی
  • زهراسلمانی-14ساله-معرفی کتاب

سن: 16
دوره تحصیلی: دوره دوم متوسطه

شهر: سرخس
محله: گلستان-سرخس

معلم راهنما: –

نام مرکز آموزشی: مدرسه
آدرس مرکز آموزشی: شهرک گاز
.
.
.

____________________________________
عنوان:پویش خورشید کبود
کد شناسه اثر: 9243
نوبت ثبت اثر:233
نام کاربر‌:
نام کاربری:
____________________________________
پویش خورشید کبود
به مناسبت فاطمیه 1399
به میزبانی: سایت بازی سلام – BaziSalam.ir
____________________________________
این صفحه با لینک (نشانی اینترنتی) اختصاصی برای این مجموعه اثر ایجاد شده است.

لینک این صفحه را برای دوستان و آشنایان‌تان ارسال کنید، تا از آثارتان بازدید کنند و این صفحه را لایک کنند.
با تشکر از “گروه سلمانی” برای آثار زیباشون.
امیدواریم که همیشه موفق و پیروز باشید.
اولین لایک رو من به شما تقدیم میکنم.
با احترام دبیر پویش.

____________________________________

[rwp_box id=”0″]

bazisalam
ارسال دیدگاه