راه های ارسال آثار به بازی سلام

سفیر بازی سلام شوید

راه های ارسال آثار به بازی سلام

شما میتوانید از راه های مختلفی برای سایت بازی سلام آثار خود را ارسال بفرمایید.

برای شرکت در مسابقه ها، پویش ها و جشنواره هایی که در سایت بازی سلام انجام میشود، لازم است تا آثار خود را به بازی سلام ارسال کنید.

به همین خاطر، برای شما آموزش هایی آماده کردیم تا آثارتان را به راحتی ارسال فرمایید.

راه اول: دکمه میان بر (پایین همه صفحات، سمت چپ)

راه های ارسال فایل 01
راه های ارسال فایل 02

سپس پویش مورد نظر را انتخاب کنید.

راه های ارسال فایل 03
راه های ارسال فایل 04

مطابق تصویر فوق، پس از زدن “تیک میپذیرم…” میتوانید فرم ارسال آثار را پر کنید

ویدیو آموزش راه های ارسال فایل به سایت بازی سلام

راه دوم: منوی قرمز رنگ بالا سمت راست

به منوی اصلی که به رنگ قرمز و در بالای سمت راست است، ضربه بزنید.

سپس گزینه داغا داغ را باز کنید. (با ضربه زدن روی مثلت (پیکان) کوچک کنار هر عبارت.)

بعد پویش مورد نظر را باز کنید.

و در ادامه روی ارسال آثار ضربه بزنید، تا به صفحه ارسال آثار برای آن پویش هدایت بشوید.

راه های ارسال فایل 05
راه های ارسال فایل 06

حتما ، ابتدا قوانین هر پویش را مطالعه کنید.

کلیدواژه : آموزش
bazisalam
ارسال دیدگاه