تعداد 20 هزار بازدید از آثار فاطمیه تا این لحظه

20.000 بازدید در دهمین روز از نشر آثار فاطمیه

بازدید از آثار فاطمیه دانش آموزان در سایت بازی سلام به حدود 20.000 مورد رسید. این رکورد ظرف 10 روز اول از نشر آثار به ثبت رسید.
سایت bazisalam.ir موفق به پذیرش حدود 3000 بازدید کننده در این مدت شد.

خوشحالیم که توانستیم زمینه برای دیده شدن آثار دانش آموزان، در ایام فاطمیه فراهم کنیم.

البته این در حالی است که حداقل 10 روز تا پایان برنامه های فاطمیه باقی مانده است.

این گزارش مربوط به ساعت 17 روز چهار شنبه، مورخ یکم بهمن ماه 1399 است.

bazisalam
ارسال دیدگاه