آموزش گزارشگری

گزارشگری

یعنی یک موضوع مربوط به مسابقه انتخاب کنید. مثلاً چیزی باشه که هم به مسابقه ربط داشته باشه هم با مسائل روز جامعه. بعد پرسشنامه ای برای مصاحبه تهیه کنید.

می تونین از افراد خانواده، دوستان و یا اهل محله ای که در اون سکونت دارید گزارش تهیه کنید. ( البته با رعایت موارد بهداشتی)

گزارش شما می تونه در غالب فایل صوتی یا فیلم تهیه بشه.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه