آموزش پانتومیم

پانتومیم

یعنی اجرای نمایش بی کلام که منظورتونو فقط با کمک حرکات بدن، دست ها، پاها و حالت صورت برسونین.

برای این قسمت دو پیشنهاد براتون داریم:

۱. کلمات و یا جملاتی در رابطه با موضوع خواسته شده بنویسید. با خانواده یا دوستان تون یک گروه تشکیل بدین به نوبت اون کلمات یا جملات رو به صورت پانتومیم اجرا کنید و بقیه حدس بزنن.

۲. به صورت تکی یا گروهی یک متن نمایشی کوتاه در رابطه با موضوع تهیه کنید و به صورت پانتومیم اجرا کنید.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه