آموزش نمایش

نمایش 🎭

می تونین یه نمایشنامه راجع به موضوع خواسته شده خودتون بنویسید و یا از نمایشنامه های آماده استفاده کنید. 📜

بعد از انتخاب نمایشنامه مناسب، گروهتون رو تشکیل بدین.

۱. اعضای گروه شما می تونن خانواده تون یا دوست هاتون باشن. چند بار دور هم متن رو بخونید و ببینید کدوم نقش با کدوم فرد متناسبه. 👦🏻🧑🏻🧕🏻🧕🏼

۲. این که حس و حال ومفهوم خوبی از نمایش تون منتقل بشه خیلی مهمه. دکور و لباس بازیگر ها در درجه دوم اهمیت قرار داره. 😊

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه