آموزش نمایش عروسکی

نمایش عروسکی 🤡

این موضوع بخشیه که اگر بچه کوچیک غطرافتون داشته باشید احتمالا اون ها هم خیلی استقبال می کنن. 😊

۱. یه متن نمایشی ساده در رابطه با موضوع مسابقه بنویسید ( یا از نمونه های آماده در اینترنت استفاده کنید) تهیه کنید.

۲. با وسایل ساده ( مثل تیکه پارچه، دکمه، کاموا و …) یا حتی بازیافتی ( مثل بطری های یک بار مصرف، درب بطری ها، چوب بستنی و … ) عروسک نقش های نمایش تون رو بسازید.

۳. حالا فقط کافیه طبق متن تون بازی کنید، لذت ببرید و فیلمش رو برای ما هم ارسال کنید.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه