آموزش نقالی

نقالی

به نقالی پرده خوانی هم میگن. به این صورت که نقال مقابل یک پرده بزرگ نقاشی شده ( نقاشی ها در ارتباط با داستانی هست که می خواد تعریف کنه) می ایسته و با صدایی رسا و شور هیجان داستان رو تعریف می کنه.

از اون جایی که اجرای نقالی به شکل سنتی و سابق الان ممکنه کمی سخت باشه. به جای اون پرده بزرگ رو برگه های سفید ساده (تصویر هایی مرتبط با داستانی که می خواین نقالی کنید بکشید. یا از اینترنت پرینت بگیرید) آماده کنید و روی یک دیوار بچسبونید.

حالا با کمک تصاویرتون با تسلط و شور هرچه بیشتر برامون نقالی کنید و فیلمش رو بفرستید.

توسط: RahimZade.m

کلیدواژه : آموزشایده
RahimZade.m
ارسال دیدگاه