پویش و جشنواره
حساب کاربری

ارسال پیام
روابط عمومی سازمان‌ها
انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز است.

حمایت از بازی سلام

حمایت از بازی سلام

تقریبا تمام هزینه ها، از طریق کمک های مردمی و حمایت حامیان و مشارکت بانیان تامین میگردد.

اگر مایل هستید در این امور (پروژه‌های فرهنگی) مشارکت کنید، از طریق تماس با روابط عمومی، اقدام کنید.